מתאזנים

מתאזנים היא קהילה פעילה ותומכת לילדים עם סכרת נעורים.
מטרת הקהילה היא חינוך להתאזנות אישית. הקהילה פועלת באמצעות מפגשים חוויתיים.

לפרויקט הקודם